(1)
Kowalik-Olubińska, M. Dzieci W Obliczu Zmiany Klimatu – Obraz dziecięcej Partycypacji W Raportach międzynarodowych Organizacji pozarządowych. fp 2020, 10.