(1)
Kulawska, E. Poziom I Korelaty prężności Psychicznej studentów Wczesnej Edukacji W Wybranych Uczelniach W Polsce. fp 2020, 10.