(1)
Sosnowska-Bielicz, E. Obraz Szkolnej codziennoƛci Nauczycielek Edukacji Wczesnoszkolnej. fp 2020, 10.