(1)
WaĊ‚ejko, M. Wojciecha Chudego Aksjologia Wychowania. fp 2020, 10.