(1)
Stępkowski, D. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej Pt. „Ethics and Education”, Warszawa, 29–30 Listopada 2019 Roku. fp 2020, 10, 313-318.