(1)
Stępkowski, D. Sprawozdanie Z uroczystości Nadania Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie, 25 Czerwca 2020 Roku. fp 2020, 10, 319-321.