(1)
Kopeć, D. Mentalizacja W Edukacji Osoby Z niepełnosprawnością Intelektualną W Stopniu głębokim. fp 2021, 11, 225-237.