Dziaczkowska, L. (2018). „Podstawy współczesnej pedagogiki” Stefana Kunowskiego jako przykład kreowania pedagogiki ogólnej. Forum Pedagogiczne, 8(1), 59–69. https://doi.org/10.21697/fp.2018.1.04