Krasuska-Betiuk, M. (2018). Szkolna nauka czytania i pisania z wykorzystaniem wybranych elementarzy – refleksje metodyczne. Forum Pedagogiczne, 8(2), 73–92. https://doi.org/10.21697/fp.2018.2.06