Kilian, M. (2016). EDUKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI. Forum Pedagogiczne, 1(2), 97-118. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/323