Stępkowski, D. (2016). MYŚLENIE TRANSCENDENTALNO-FENOMENOLOGICZNE DIETRICHA BENNERA (PRÓBA ZDEFINIOWANIA). Forum Pedagogiczne, 1(2), 323-359. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/332