Król, H., Zboina, B., Biskup, M., Nowak-Starz, G., & Pacian, A. (2016). POTRZEBY SPOŁECZNE W STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE. Forum Pedagogiczne, 2(1), 57-70. https://doi.org/10.21697/fp.2012.1.04