Zboina, B., Kałdon, B. M., Król, H., & Bakalarz-Kowalska, B. (2016). KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM. Forum Pedagogiczne, 2(1), 71-85. https://doi.org/10.21697/fp.2012.1.05