Zboina, B., Kałdon, B. M., Król, H., & Bakalarz-Kowalska, B. (2016). KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM. Forum Pedagogiczne, 2(1), 71-85. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/340