Kałdon, B. M. (2016). WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI ZAKAŻENIA WIRUSA HIV I CHOROBY AIDS, A MŁODZIEŻ JAKO GRUPA SZCZEGÓLNEGO RYZYKA. Forum Pedagogiczne, 2(1), 151-168. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/343