Krajewska, B. (2016). ŚWIETLICA SZKOLNA – WAŻNE OGNIWO W PROCESIE WYCHOWANIA OPIEKUŃCZEGO DZIECKA. Forum Pedagogiczne, 2(1), 169-183. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/344