Magiera, E. (2019). Teoretyczne podstawy wychowania państwowego w Polsce okresu międzywojennego (zarys problematyki). Forum Pedagogiczne, 9(1), 125-137. https://doi.org/10.21697/fp.2019.1.09