Król, J. (2019). Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży „Straż Przednia” (1932–1939) jako szkoła formacji propaństwowej. Forum Pedagogiczne, 9(1), 139–154. https://doi.org/10.21697/fp.2019.1.10