Bicsák, Z. Ágnes. (2016). RECEPCJA PEDAGOGIKI HERBARTA NA WĘGRZECH W ŚWIETLE PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH. Forum Pedagogiczne, 2(2), 165-188. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/358