Zdzieborski, J. (2016). HIPERTEKST – RÓŻNORODNOŚĆ ROZUMIENIA POJĘCIA. Forum Pedagogiczne, 2(2), 189-208. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/359