Śliwerski, B. (2019). Nauczyciele akademiccy w świecie myślenia jako nieproduktywnej pracy. Forum Pedagogiczne, 9(2/1), 157-173. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.12