Przybylski, B. (2019). „Megatrendy” we współczesnym świecie. Perspektywa europejska. Forum Pedagogiczne, 9(2/1), 223-236. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.16