Gara, J. (2019). Biograficzne trajektorie sylwetek uczonych jako perspektywa ujmowania ludzkich warunków tego, co specyficznie ludzkie. Forum Pedagogiczne, 9(2/1), 301-306. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.22