Stępkowski, D. (2016). Wykład otwarty Naděždy Pelcovej pt. Wychowanie do odwagi – odwaga do wychowania (Warszawa, 12 czerwca 2012 r.). Forum Pedagogiczne, 2(2), 281-283. https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.18