Gigilewicz, E. (2016). MIĘDZY WIELOŚCIĄ RELIGII A JEDNOŚCIĄ PAŃSTWA. DIALOG RELIGIJNO-KULTUROWY W DZIEJACH I RZECZYPOSPOLITEJ. Forum Pedagogiczne, 3(1), 15-30. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/371