Федчишин, Н. О. (2016). Przygotowanie nauczycieli do organizowania procesu kształcenia w pedagogice herbartowskiej. Forum Pedagogiczne, 3(1), 85-105. https://doi.org/10.21697/fp.2013.1.05