Федчишин, Н. О. (2016). Przygotowanie nauczycieli do organizowania procesu kształcenia w pedagogice herbartowskiej. Forum Pedagogiczne, 3(1), 85-105. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/374