Krajewska, B. (2016). Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 286. Forum Pedagogiczne, 3(1), 159-166. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/377