Stępkowski, D. (2016). VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA ALTERNATYWNA – DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI (Warszawa, 19-21 października 2012 r.). Forum Pedagogiczne, 3(1), 215-217. https://doi.org/10.21697/fp.2013.1.16