Babicki, Z. (2016). SPOTKANIE WARSZAWSKIEGO SEMINARIUM PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH (Warszawa, 28 lutego 2014). Forum Pedagogiczne, 4(1), 289-290. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/423