Krajewska, B. (2016). WYKŁAD OTWARTY BOGUSŁAWA ŚLIWERSKIEGO PT. (BEZ-) KRYTYCZNIE O MIĘDZYNARODOWYCH BADANIACH PISA (Warszawa, 28 lutego 2014). Forum Pedagogiczne, 4(1), 291-292. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/424