Taboł, S. (2016). Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu, M. Krasnodębski (ed.), Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 2014. Forum Pedagogiczne, 5(1), 279-282. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/468