Babicki, Z. (2016). Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Teoria i praktyka edukacji globalnej” (Warszawa, 13 stycznia 2015). Forum Pedagogiczne, 5(1), 299-300. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/474