Baraniak, B. (2016). Środowisko przyrodnicze współczesnym problemem nie tylko nauk pedagogicznych, ale i pedagogiki pracy, włącznie z naukami o pracy. Forum Pedagogiczne, 6(2/2), 31-59. https://doi.org/10.21697/fp.2016.2.27