Zbróg, Z. (2020). Organizowanie środowiska edukacyjnego sprzyjającego ujawnianiu i rozwijaniu kreatywności dziecięcej. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.02