Michalak, R. (2020). Kierunki zmian samooceny uczniów o zróżnicowanych doświadczeniach edukacyjnych. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.03