Kowalik-Olubińska, M. (2020). Dzieci w obliczu zmiany klimatu – obraz dziecięcej partycypacji w raportach międzynarodowych organizacji pozarządowych. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.05