Sanecka, A. (2020). Dziecko w świecie wartości. Spektakl teatralny jako narzędzie wychowawcze. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.06