Kulawska, E. (2020). Poziom i korelaty prężności psychicznej studentów wczesnej edukacji w wybranych uczelniach w Polsce. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.09