Grochowalska , M. (2020). Początkujący nauczyciel przedszkola we wspólnocie zawodowej. Od niepewności ku pełnemu uczestnictwu w socjokulturowych praktykach. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.10