Labiak, D. (2020). Nauczycielskie koncepcje doświadczeń edukacyjnych w kontekście edukacji muzycznej w klasach I–III. Rekonstrukcja fenomenograficzna. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.12