WaĊ‚ejko, M. (2020). Wojciecha Chudego aksjologia wychowania. Forum Pedagogiczne, 10(1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.13