Krawiecka, K. (2020). Miejsce, w którym funkcjonuję i tworzę – metoda projektów w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Forum Pedagogiczne, 10(2), 95-106. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.07