Stępkowski, D. (2020). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ethics and Education”, Warszawa, 29–30 listopada 2019 roku. Forum Pedagogiczne, 10(2), 313-318. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.24