Stępkowski, D. (2020). Sprawozdanie z uroczystości nadania profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 25 czerwca 2020 roku. Forum Pedagogiczne, 10(2), 319-321. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.25