Wiazowski, J. (2017). Rola technologii wspomagających w funkcjonowaniu społecznym uczniów z niepełnosprawnością wzroku w kontekście edukacji włączającej. Forum Pedagogiczne, 6(1), 101-114. https://doi.org/10.21697/fp.2016.1.07