Żelazkowska, M. (2017). Wybrane metody terapii w procesie leczenia dziecka przewlekle chorego. Forum Pedagogiczne, 6(1), 223–232. https://doi.org/10.21697/fp.2016.1.15