BARANIAK, B. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WIZJA PRACY. Forum Pedagogiczne, v. 1, n. 1, p. 45-72, 12 lis. 2016.