ZBRÓG, Z. Organizowanie środowiska edukacyjnego sprzyjającego ujawnianiu i rozwijaniu kreatywności dziecięcej. Forum Pedagogiczne, v. 10, n. 1, 11 maj 2020.