MICHALAK, R. Kierunki zmian samooceny uczniów o zróżnicowanych doświadczeniach edukacyjnych. Forum Pedagogiczne, v. 10, n. 1, 11 maj 2020.