KOWALIK-OLUBIŃSKA, M. Dzieci w obliczu zmiany klimatu – obraz dziecięcej partycypacji w raportach międzynarodowych organizacji pozarządowych. Forum Pedagogiczne, v. 10, n. 1, 11 maj 2020.