SOSNOWSKA-BIELICZ, E. Obraz szkolnej codziennoƛci nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Forum Pedagogiczne, v. 10, n. 1, 28 maj 2020.